1993 Cabaré Vip

Lars Pousette vilade inte på sina lagrar utan sporrad av framgången samlade han ånyo sin ensemble till en revy 1993 under namnet "Cabaré VIP 93". Också denna sattes upp på "hemmascenen", Hebeteatern, och var för första gången i VIP-historien en tvåaktare fördelade på 14 + 15 nummer. Som vanligt var Lars Pousette motorn med fortsatt assistans av bl.a. Olle Höög och Anna-Greta Pettersson. Nya i ensemblen var denna gång Leif Johansson, Ida Alfredsson, Sune Johansson, Maja-Stina Rämje samt ungdomarna Sandra o Josefine Höög, Anna-Malin o Emma-Karin Björk, Sara Aronsson samt Frida Broström och Lilian Johansson. Carina Mogren, som deltagit i de två första revyerna, hade nu ställt sin plats till förfogande liksom Lennart Johansson från visgruppen Vi och Visa.

Dansarna hade förlorat två medlemmar Anna-Karin Pettersson och Astrid Berndtsson. Orkestern bestod för året av kapellmästare Karl Klang samt Tommie Lindström och Thomas Dahlqvist.